מוזיקה מחברת -אולפנית אמי"ת ישורון וחט"ב בן צבי

לפני כשנתיים הוקמה בבית הספר קבוצת מנהיגות ושמה "מתחברות" המפגישה בין בנות שכבת ט' לבין בנות גילן באולפנית ישורון בפתח תקווה.

מטרת המפגשים היא ליצור חיבור בין בתי ספר שונים, לקדם שיח מחבר על ידי צמצום סטריאוטיפים, פיתוח סובלנות והכרת השונה ממני וכן לקדם רצון לעתיד ולעשייה חברתית משותפים.

במהלך השנה פרויקט "מתחברות" זכה במענק "מוזיקה מחברת" מטעם ארגון גשר, קרן שותפות, מנהל חברה ונוער ומרכז ספיר עבור יצירת קליפ משותף.
הקליפ שהופק הוא תוצר של מפגשים בין בנות נוער המייצגות חברות שונות בפסיפס הישראלי ושיקף את התהליך החברתי שעברו יחד.
אנו מאמינים כי יש ערך רב בקיום מפגשים עם מגזרים שונים, טיפוח מעורבות חברתית ובעיקר פתיחות וסובלנות כלפי האחר.
שמחים להציג את התוצר המשותף המסכם עשייה משמעותית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת