פעילויות של"ח בכיתות החינוך המיוחד

תלמידי החינוך המיוחד בחטיבת בן צבי מגיעים מידי יום לבית הספר.

במסגרת שיתוף הפעולה מעשיר ומקדם בין מורי החינוך המיוחד למורי השל״ח, מתקיימים מפגשים שבועיים שבהם עוסקים בלמידת מיומנויות ניווט והתמצאות עם צוות השל״ח: כיוונים, מפת א״י, קריאת מפה, שימוש במצפן ועוד וזאת באמצעות משחק, תחרות ועבודה קבוצתית.

בחטיבת בן צבי מאמינים ופועלים למען פיתוח מיומנוית לצד ערכים " הלכה למעשה".
ילדי החנ"מ , צוות השל"ח ומורי החנ"מ נהנים ומצפים למפגשים אלו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת