סמינר חמישישי של המשצ"ים והפשצ"ים

אשכול בן צבי לדורותיו, משצ"ים ופשצ"ים נפגשו לחמישישי לסמינר במועדון היאנוש.

בתפריט, הפעלות ריקודים לימוד ניווטים, הרבה גיבוש וחוויות מצויינות שימשיכו איתנו עד לסמינר בשנה הבאה.

אוהבים אתכם מאוד אורי וסימה

הגדרות כלליות כניסה למערכת