המשלחת הרביעית של תלמידי ט' נחתה בגרמניה

המשלחת הרביעית של תלמידי שכבה ט' בחטיבה נחתה בביה"ס על שם היינריך היינה בגרמניה.

התלמידים שמחו להיפגש, קיימו הפעלות חברתיות ונהנו מהשיח המשותף.

הגדרות כלליות כניסה למערכת