ביקור מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב, יחד עם גב' חיה שיטאי, מנהלת המחוז בחטיבת בן צבי

מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך יחד עם גב' חיה שיטאי, מנהלת המחוז, מפקחות ביה"ס, מר ישראל גל ראש העיר, מר רון מלכה סגן ראש העיר וכל צוות אגף החינוך בעיר ביקרו היום בחטיבה.

צוות בחטיבה הציג עשייה מרשימה, רצינית ומקצועית שמובילה את תחושתם הטובה של התלמידים בחטיבה והישגיהם המרשימים.

צוות שכזה מוביל עשייה ענפה ומעמיקה של טובת התלמיד והצבתו במרכז בלי לוותר על חינוך וערכים שהם נר לרגלינו במדינה דמוקרטית.

תודה רבה לכל צוות החטיבה על עשייה כל כך מרגשת שיוצרת מארג של חשיבה, עשייה החינוך עם הרבה אהבה.

ת ו ד ה לכל הצוות???

   

הגדרות כלליות כניסה למערכת