עמוד הבית
אודות About
תקנון בית הספר
חזון חינוכי עירוני - "קרית אונו"
חזון בית הספר
לוח צלצולים
מבנה ארגוני
על בית הספר
תמונות צוות בן צבי
המועדון הבית ספרי
הכיתות שלנו
כיתת תקשורת Asd
כיתת המנהיגות המדעית
פרויקטים מיוחדים
מועצת תלמידים
עיתון בית הספר
טפסים ור' ספרים
פרוייקט השאלת ספרים תשעח
ספרי לימוד תשע"ח
מסע שנתי תשע"ח שכבת ט
גלישה בטוחה
עצות לשעת חירום
בבן צבי גולשים בטוח
יש עם מי לדבר
זכויות יוצרים ברשת
גלריות Galleries
תמונות 2012-2013
תמונות 2013-2014
תמונות 2014-2015
תמונות 2015-2016
תמונות 2016-2017
English
ASD classes
our school

כל הדפים

אודות בית הספר

תקנון בית הספר


 

תקנון בית הספר

חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה. (משלי, כ"ב, ו')

 

בבית שאין בו כללים, הגורל משתולל, המזל מתעכב והמקרה מבקר. אבל בבית שיש בו כללים, הגורל עושה מה שאומרים לו, את המזל לא צריכים, והמקרה נשאר בחוץ, דופק וצועק ולא יכול להיכנס.  מאיר שלו, מתוך הספר "כימים אחדים".

כולנו שומרים על...

כללי התנהגות מצופים

דרכי תגובה

נוכחות ועמידה בזמנים

ההגעה  לביה"ס היא חובה.  כל היעדרות מן הלימודים שאינה מפאת מחלה או פעילות בית-ספרית  נחשבת לחיסור שאינו מוצדק. (למעט אישור וועדת  חריגים שכבתית) חובה להגיע בזמן לבית- הספר ולהיכנס  בזמן לשיעורים.

תלמיד לא ישוטט בשטח בית הספר.

יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים בלווי מבוגר בלבד.

למידה ביהלו"ם, סיורים, טיולים ואירועים בית ספריים מחוץ לשעות הלימודים מהווים חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים, הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית-הספר מחייבים  ובהתאם לכללים הנהוגים בתוך ביה"ס.  

 

תלמיד הנעדר מיום לימודים אחד או יותר חייב מיד עם חזרתו להציג למחנכת הכיתה אישור על היעדרותו (עד 5 ימים אישור הורים/רופא, מעבר ל-5 ימי היעדרות – אישור רופא). לא יתקבלו אישורי מחלה במועד הרחוק בשבוע מזמן החזרה לבית הספר.

ניתן להציג  עד 4 אישורי הורים במחצית. מעבר לכך תחשב ההיעדרות, היעדרות שאינה מוצדקת. תלמיד הנוסע לחופשה משפחתית על חשבון ימי לימודים מתבקש להעביר מכתב למנהלת ביה"ס כתוב ע"י ההורים ובו נכתב כי ידוע לתלמיד והוריו שההיעדרות אינה מוצדקת וחובת השלמת הפסד החומר הנלמד הינה על אחריות התלמיד בלבד. ביה"ס אינו מתחייב להשלים מבחנים ו/או עבודות שנערכו בימים אלה.

תלמיד מאחר יירשם ע"י המורה במערכת המשו"ב.

תלמיד המאחר עד 10 דקות בשעת הבוקר לא יפתח את הדלת אלא ימתין ליד הדלת. בחלוף 10 דקות ייכנס לשיעור. מעבר ל-10 דקות האיחור יחשב כחיסור.

לאחר ארבעה איחורים תערך שיחה עם מחנך הכיתה, וההורים ייודעו ע"י המורה והמחנך. במקרים  של איחורים חוזרים  (מעל 4) יורד ציון בהתנהגות.  חובת השלמת החומר חלה על התלמיד המאחר.

המשך הטיפול במקרה של איחורים חוזרים ונשנים בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס ע"י מנהלת השכבה.

*במקרים בהם החיסורים ו/ או האיחורים חריגים יועבר הטיפול לקצינת ביקור סדיר בעירייה כמתחייב בחוזר מנכ"ל ובהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס.

 

הופעה נאותה

 לבית-הספר

יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה עם סמל ביה"ס. אין להגיע בגופיות,

כפכפים, חולצות בטן, חולצות קרועות, מכנסונים קצרצרים, עגילים ארוכים,  פירסינג, איפור מוגזם, תספורת פרובוקטיבית, צבעים בשיער.

 

בחורף ניתן ללבוש סוודרים/ עליוניות /  סווצ'רים חלקים עם לוגו ביה"ס

(או חלק לחלוטין ללא שום סמל מסחרי ממותג).

 

בימי ו' ניתן להגיע בתלבושת חופשית אך מכבדת את הנאמר למעלה.

בשיעור חינוך גופני תלבושת הולמת בהתאם להנחיות.

 

בימים ובמועדים שיקבעו ובימי זיכרון יש להגיע בחולצות  בי"ס לבנות.


 

 

תלמיד ללא תלבושת יירשם  ע"י המורה במערכת המשו"ב ולא יוכל ללמוד  בכיתה. הוריו יתבקשו להביא לו בגד חלופי.

 

לאחר שלוש פעמים בהם הגיע התלמיד ללא תלבושת תערך שיחה עם מחנך הכיתה. ברישום הרביעי ייודעו ההורים.

 

חינוך גופני - מכנסי ספורט עם גומי (לא ג'ינס או בד עם רוכסן), נעלי ספורט, שיער אסוף וחולצת בית ספר

 

 

ציות להוראות

 צוות בית-הספר

על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי כולו בלי קשר להיכרות התלמיד עם איש הצוות או תפקידו.

במקרה של אי ציות לדברי איש מצוות בית הספר (חוצפה) יופעל המדרג הבא:

רישום במשו"ב בכרטיס התלמיד ע"י המורה ויידוע מחנך הכיתה.

1.      שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.

2.      יידוע ההורים וציון האירוע במשו"ב בתיק תלמיד.

3.      עשייה מתקנת והזמנת ההורים לשיחה.

4.      השעיה פנימית או השעיה מחוץ לבית-ספר בהתאם לחומרת האירוע.

5.      במקרים חוזרים יחליט צוות בית-הספר על דרכי פעולה נוספות.

6.      המשך טיפול ע"י צוות בין-מקצועי מול הרשויות באחריות מנהלת בית-הספר.

 

במקרה של השעיה- יורד ציון בהתנהגות.

 

* הנהלת ביה"ס שומרת לעצמה הזכות לפעול בשיקול דעת שלא ע"פ מדרג זה במקרים חריגים. 

 

כבוד לזולת, אלימות

פיזית או מילולית

יש לנהוג בכבוד ובסובלנות כלפי כל חברת התלמידים והצוות בביה"ס. אין להשפיל, להעליב או לפגוע מילולית או פיזית בחבר ו/ או איש צוות.

בשום מקרה אין לגעת ו/ או לפגוע בגופו של תלמיד אחר .

אין לגעת ברכושו של האחר בשום מקרה.

 

חל איסור מוחלט על שימוש באלימות כל שהיא מילולית או פיזית:

קללות, השמצות, עלבונות, הכאה, דחיפה, איום, לעג, בריונות (שימוש מתמשך וקבוע באלימות מילולית או פיזית). הטרדה מינית, גניבה, סחיטה, פגיעה חמורה באמצעות רשת האינטרנט  ונשיאת חומרים מסוכנים.

 

במקרה של שימוש באלימות יופעל הנוהל הבא:

1.      עצירה מידית של האירוע. דיווח למנהלת שכבה מיד.

2.      תיעוד האירוע על ידי איש צוות מתוך דברי הנוכחים באירוע.

3.      ידוע הורים ע"י מחנך הכיתה ו/או איש צוות אחר בהתאם לחומרת האירוע.

4.      הרחקה מבית הספר בהתאם לחומרת האירוע וכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מיום אחד ועד שמונה ימים.

במקרה של הישנות האירועים ינקטו צעדים נוספים בהנחיית צוות בין- מקצועי מול הרשויות, עד כדי הרחקת התלמיד מביה"ס לצמיתות. מעורבות באירוע אלימות כלשהו מובילה להורדת ציון בהתנהגות בתעודה. במקרים של אלימות חוזרת או אלימות קיצונית (גם אם חד פעמית) בית הספר ינקוט באמצעים חמורים יותר בהתאם  לחוזר מנכ"ל תש"ע ולא בהכרח לפי המדרג הנ"ל כולל פנייה לגורמי החוק.

 

כללים להתנהגות בזמן השיעור

התלמידים יחכו ישובים ומוכנים לשיעור ו/או ימתינו למורה מחוץ לדלת.

הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק/ מהלוקר בתחילת יום הלימודים או בהפסקה ולא בתחילת השיעור.

אכילה  ולעיסת מסטיק - אסורים במהלך השיעור.

יציאה לשירותים מותרת באישור המורה המלמד בלבד.

 

בכל מקרה של התנהגות בלתי הולמת במהלך השיעור יופעל הנוהל הבא:

1.      שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.

2.      רישום במערכת משוב בסעיף "התנהגות"- הפרעה או אחר.

3.      בפעם השלישית – יידוע ההורים, תיעוד בכתב ע"י המורה והורדת ציון בהתנהגות.

4.      במקרים חוזרים מניעת כניסה לשיעור עד לטיפול ע"י מנהלת השכבה.

5.      במקרים חוזרים יחליט צוות בית-הספר על דרכי פעולה נוספות.

6.      המשך טיפול צוות בין-מקצועי מול הרשויות באחריות מנהלת בית-הספר.

7.      תלמיד שצבר 8 הפרעות ויותר יורד ציונו בהתנהגות הכולל בתעודה.


 

שמירה על טוהר הבחינות

בית הספר מקנה ידע ועל מנת לבדוק את הישגי התלמידים נערכות בחינות, עבודות בחנים ומבדקים נוספים. התלמיד ילמד לקראת הבחינה וינהג

בהתאם למקובל בדרך ההיבחנות

 

בכל מקרה של חשד לטוהר הבחינות, על המורה המשגיח לאפשר לתלמידים המעורבים לסיים את הבחינה תוך יידוע  התלמידים הנוגעים בדבר, ורישום על הבחינה – חשד להעתקה.

על בסיס הנתונים שיאספו בזמן הבחינה, יערך ברור עם התלמידים המעורבים ולפיו:

1.      במקרה של אי-שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות (לדוגמה, הפניית מבט לטופס של של תלמיד שכן, דיבור) הפחתת 10 נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך, יידוע הורים ומחנך הכיתה.

 

2.      במקרה של העתקה ברורה, פסילת הבחינה ומתן ציון אפס בבחינה. יידוע הורים, מחנך הכיתה ומנהלת השכבה ותישקל הורדת ציון בהתנהגות.

 

3.      במקרים חוזרים של העתקה, יזומנו ההורים לבירור ותתוסף הערה בתעודה על טוהר הבחינות.


 

שימוש בטכנולוגיה

אישית (טלפונים

ניידים, אייפודים,  אייפדים, מצלמות וכד') בבית-הספר

כל שימוש לרעה בטכנולוגיה אישית בשטח בית-הספר אינו מקובל: אסור לצלם תלמידים, להקליט ו/או לצלם שיעורים.

מכשיר הטלפון הנייד יהיה סגור וכבוי בתיק התלמיד בשעת השיעורים.

 

בכל מקרה של הבאת ציוד יקר ערך, בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו ו/או לגנבתו.

 

במקרה של הפעלת המכשיר בניגוד למקובל יופעל מדרג התגובות הבא:

 

1.      הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר המנהלת והחזרתו בסוף יום  הלימודים.

  בפעם הראשונה יוחזר המכשיר לידי התלמיד.

  בפעם השנייה יוחזר המכשיר רק לידי הורי התלמיד.

  במקרים חוזרים  יידוע / הזמנת ההורים ע"י מחנכת הכיתה ו/או מנהלת השכבה ויורד ציון בהתנהגות.

 

2.      המשך טיפול ע"י הנהלת ביה"ס. במקרים של צילום ושימוש בחומרים שלא בהתאם למקובל, תשקל פניה לגורמי אכיפת החוק.


 

שמירה על סביבה

וחזות בית-הספר

כל תלמיד אחראי לשמירה על הניקיון בכל  שטחי בית הספר בכלל והכיתה בפרט. שמירה  על רכוש וציוד בית הספר, על הצומח ועל החי.

 

תורנות כיתה -בכל כיתה ימונו תורנים בהתאם לסבב שיקבע ע"י מנהלות השכבות לנקיון החצר ומבנה ביה"ס.

 

נקיון הכיתה באחריות כל אחד מהתלמידים בכיתה.

עישון בשטח ביה"ס אסור בהחלט.

 

תלמיד שייחבל ברכוש בית-הספר יידרש לנקותו ו/או לתקנו בהתאם לנדרש. במקרה הצורך ייודעו הורי התלמיד, והתלמיד יחויב לשלם על הנזק שגרם. במקביל יענש בהתאם לחומרת מעשיו. (בהתאם למדרג האלימות – במקרה של ונדליזם)

 

מעורבות בוונדליזם (חבלה ברכוש) מובילה להורדת  ציון בהתנהגות.

 

לא תתקיים פעילות ו/ או שיעור בכיתה או בחדר שאינם נקיים ומסודרים.

 

חניית אופניים בשטח בית הספר בהתאם להוראות חוזר  מנכ"ל ,אסור להכנס לביה"ס רכובים על אופניים. בנוסף אין להכניס אופניים חשמליות לשטח ביה"ס. חבישת  קסדה  היא תנאי הכרחי לכניסה  שטח ביה"ס.

תלמידים שלא יעמדו  בכללים  הנ"ל יאלצו להשאיר את  האופניים מחוץ לביה"ס.

אין לביה"ס אחריות על פגיעה באופניים

 

במקרים חריגים של אלימות פיזיתמילולית ביה"ס שומר לעצמו את הזכות להזמין הורים לקחת את ילדם לאלתר.

ייתכנו שינויים בהלימה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 

 

שיטת המנות ותלמידאות

בהתאם לחוזר מנכ"ל הנוכחות בביה"ס היא חובה.

הציון בכל מקצוע מורכב משילוב של תלמידאות: נוכחות ותפקוד לימודי,  והישגים לימודיים.

 

מהי "מנה"  ?

בכל מקצוע בנפרד "מנה" פירושה  מספר השיעורים בשבוע באותו מקצוע .

לדוגמא: במקצוע הנלמד בהיקף של  5 שעות שבועיות תוגדרנה 5 שעות  כ"מנה" אחת.

מטרות השיטה :

א.       להעלות את רמת האחריות  האישית של כל תלמיד ביחס לנוכחותו בשיעורים.

ב.       לקבוע בסיס אחיד להתייחסות בית הספר לגבי נושא הנוכחות.

ג.       לתגמל תלמידים מתמידים.

האחריות על פי שיטת המנות עוברת  לידי התלמיד.  תלמידים שירבו  להיעדר ציוניהם יפגעו.

חישוב המנות יושפע מהסעיפים הבאים:

א.       השעיית תלמיד מביה"ס   - תלמיד המורחק מביה"ס בשל בעיות משמעת תחשב היעדרותו זאת בחישובה מנות.

ב.       היעדרות בלתי מוצדקת. (איחור של למעלה מ 10 דקות נחשב להיעדרות לכל דבר- בשעות הבוקר התלמיד ימתין מחוץ לכיתה עד לכניסתו)

ג.       היעדרות מפעילות חברתית

הפעילות החברתית המתקיימת בביה" ס מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים  הבית-ספרית

היעדרות בלתי מוצדקת מיום פעילות תגרור רישומי היעדרות בשיעורים.

 

היעדרות מוצדקת משיעורים

•            אשפוז בבית חולים.

•            אבל במשפחה

•            מחלה המלווה באישור רפואי .

•            מילוי תפקיד בביה"ס/ ספורט/ נגינה -  בשעות הלימודים.

את האישורים יש להציג למורה המקצועי ולהעבירם למחנך הכיתה.

 

עקרונות שיטת המנות

1.     הציון יופחת ב – 5  נקודות אם התלמיד נעדר מ- 2מנות ופחות מ- 3 מנות .

2.     הציון יופחת ב – 7  נקודות אם התלמיד נעדר מ- 3 מנות ופחות מ- 4 מנות.

3.     הציון יופחת ב – 9  נקודות אם  התלמיד נעדר מ-  4  מנות ופחות מ- 5 מנות.

4.     אם תלמיד נעדר  מ-  5 מנות ומעלה התלמיד לא יהיה ני תן להערכה.

 

לוח  המפ"ה (מבחנים, פעילויות והעשרה)  מתפרסם  בתחילת כל  מחצית .

עבודה תוגש במועד!  עבודה שתתקבל באיחור של עד 3 ימים, הציון יחל מ-90. לא תתקבלנה עבודות באיחור גדול מ 3 ימים.

עבודה שלא הוגשה נרשמת כציון –  1  במשו"ב.

המורה יעדכן את התלמידים שבוע מראש לגבי נושאי המבחן.

 

•            מועד משלים ומועד שיפור ציון יופיעו בלוח המפ"ה הבית ספרי

•            מועד משלים אחד לכל המקצועות יופיע בלוח המפ"ה בתום כל רבעון לפחות.

קריטריונים למועד משלים:

מחלה, אבל, אירוע משפחתי, ייצוג ביה"ס בתחרויות/ הופעות/ פעילויות וכו' .

בכל מקרה כזה  כולל מחלה, על ההורים ליידע את המחנך באותו היום או יום קודם בדבר היעדרות בנם ביום שבו מתקיימת בחינה.

המחנך יאשר למורה המקצועי כי התלמיד נעדר באישור וזכאי לגשת למועד משלים.

המורה המקצועי יכין את הבחינות – כאשר שם התלמיד הנבחן רשום על טופס הבחינה.

 

הנחיות למבחן המשפר

כל תלמיד המעוניין בכך, יוכל לגשת למבחן לשיפור ציונו בבחינה שהתקיימה במהלך המחצית ובלבד שעומד בתנאים:

•            הרישום עד 6 ימים לפני מועד המבחן דרך הלינק לטופס הרישום שיפורסם במשוב.

•            לא תתקבלנה בקשות רישום באיחור.

•            יוכלו לגשת לבחינה תלמידים שציונם בבחינה נמוך מ-70 .

•            המבחן משפר רק  ציון בחינה.

•            הציון הקובע בין ציון המבחן המשפר לציון המבחינה הקודם הוא הציון הגבוה מבין השניים.

 

בכל מקצועות הלימוד בביה"ס יינתן מרכיב הערכההמוגדר "כהערכת מורה א'/ב' ".  ציון זה ייחשף לתלמיד כאירוע הערכה נוסף בכל מקצוע.

 

הכללים נועדו לאפשר חופש מרבי בלקיחת האחריות בתוך ביה"ס,

בהצלחה לכולם, ושנה טובה.

 

 

 

חטיבת הביניים ע"ש יצחק בן צבי

רחוב הזמיר 1, קריית אונו

טלפון: 03-6351653

פקס: 03-5357270

דוא"ל: benzvijh@gmail.com
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר